1 Şubat 2009 Pazar

Tarsus'un Kültürel Yapısı

Kleopatra Kapısı


Antik Çağın büyük metropolleri arasında yer alan şehrin surlarından Dağ kapısı,ve Adana Kapısından başka geriye kalan tek kalıntıdır.Günümüzde birkaç kez onarım geçiren bu tek girişli kapı,büyük ihtimalle daha eski bir kapının üzerine Bizans döneminin başlarında inşa edilmiş olmalıdır.Evliya Çelebi Seyahatnamesinde Tarsus'u anlatırken bu kapıdan "İskele Kapısı" adıyla söz etmektedir. Kapının yapımında Horasan harcı kullanılmıştır.Kapının kenarı at nalı şeklinde ve yerden yüksekliği 6.17 m,derinliği ise 6.18 metredir.Tarsus'un 18.yüzyıl sonralarına kadar oldukça sağlam kalan üç kapılı surları,1835 yılında Mısırlı İbrahim paşa tarafından yıktırılmış ve sadece iki ayak üzerinde tek kemerli deniz kapısı kalmıştır. Mısır'ın ünlü Kraliçesi Kleopatra'nın sevgilisi Romalı Antonyus ile Tarsus'ta buluşmak üzere geldiklerinde,o zamanın Limanı olan Gözlü Kule'de büyük bir törenle karşılanmışlar ve Deniz Kapısından Şehre geldiği söylenir.Bu sebeple Deniz kapısına Kleopatra Kapısı'da denilmektedir.

Donuktaş

Horasan harcı ile yapılmış olan anıt, bir mabet hissini vermektedir.
Araştırmacı Langlos ise buranın Asur kralı "Sardonapol"a ait mezar olduğunu kaydet mektedir.Ancak Tarsus'ta ki en eski anıt diye bilinen Donuktaş 'ın kim tarafından ve ne olarak yapıldığı kesin olarak bilinmemektedir. Donuktaş ilçenin güney doğusun da Tekke mahallesinde bulunmaktadır.

Gözlü Kule

Eski bir höyük olan bu yerden bir çok devirlere ait eserler çıkarılmıştır.
1934 - 1949 yıllarında Miss Hety Goldman tarafından yapılan ilmi araştırmalardaburanın Kalkotilik, Hitit, Helenistlik, Roma ve İslam medeniyetlerine sahne olduğu anlaşılmıştır.-

Jüstinyen Köprüsü

Roma imparatoru Jüstinyen tarafından yaptıe arılan bu köprü baş köprüsü diye anılmaktadır.

Eshab-ı kehf Mağarası (Yedi Uyurlar)

Eshâb-ı Kehf

Dünya'nın birçok yerinde makamı bulunan "yedi uyurlar" inanışının merkezi Tarsus'taki Eshâb-ı Kehf Mağarasıdır. Eshâb-ı Kehf, mağara arkadaşları manasına gelmektedir. Tarsus eşrafından yedi imanlı genç ve bir köpeğin birlikte sığındığı bu mağara devrin putperest kralının zulmüne karşı direnişin timsali olmuştur. Kur'an-ı Kerim'in Kehf suresinde geçen kıssaya göre Yemliha, Debernuş, Kafeştatayyuş, Makselina, Mernuş, Mislina, Şazenuş ve köpekleri Kıtmir bu mağarada 309 yıl uyumuşlardır. Uyandıkları vakit Yemliha'nın ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla Tarsus'a gönderilmesi neticesinde hadise ortaya çıkmıştır.Mağara, Tarsus'un kuzeybatısında 14 km mesafede, Dedeler Köyü yakınında bulunmaktadır.Hıristiyanlarca da kutsal kabul edilen mağaraya 15-20 basamaklı merdiven ile inilip çıkılmaktadır. Ayrıca yöremizde anlatılan bir efsaneye göre Karacoğlan, Eshâb-ı Kehf mağarasına girmiş, bir daha çıkmamıştır.Bu itibarla Karacoğlan'ın gerçek mezarının nerede olduğu bilinmemektedir.


Eshab-ı Kehf Mağara Girişi
Altından Geçme

Bir Roma Hamamının toprak üstünde kalan bir kısmıdır. Eski cami yanında bulunan bu harabe nin kemer kısmı geçit olarak kullanıldığından, halk dilinde "Al-tından Geçme" diye anılmaktadır.

Saint Paulus kuyusu

Tarsus' ta doğmuş olan St Paul'un Hıristiyanlık aleminde önemi büyüktür. St Paul' e ait olduğu söylenen kuyunun şifalı olduğuna inanılmaktadır. Bir çok turistin uğrak yeri olmaktadır.

Şelale İskender Hamamı ve Roma Mezarı

Büyük İskenderin İran ve Hint seferine giderken Tarsus'a uğradığı ve bir müddet burada kaldığı bilinir. Şelale civarında Roma'lılardan kalma bir mabed harabesi ve şelalenin döküldüğü yerde mağara (Nekropol) mevcuttur. Gine Romalılardan kalma su yolları ve kanalizasyon'lara rastlanmaktadır.

Eski Camii

Çarşı başındaki bu camii aslında bir ermeni kilisesi olarak inşa
edilmiştir. M.S. 1102 yılında St Paul katedrali olarak inşaa edildiğide söylenmektedir.

Ulu Camii

1579 yılında Ramazan oğulların' dan piri paşa'nın oğlu İbrahim bey tarafından yaptırılmıştır. Camii nin yanındaki tek serafeli minare ise camiden 217 yıl önce inşaa edilmiştir. Camii ' nin doğu kısmına bitişik türbede Hz. Şit, Lokman Hekim, Halife Memun'un mezarları vardır.

Saat Kulesi

Ulu Camii'nin yanında bulunmaktadır.

Kırk Kaşık İmarethanesi :
Ulu camii civarında olup,XVI yy' da Ramazanoğlu ibrahim bey tarafından yaptırılmıştır. Uzun yıllar aşevi ve medrese olarak kullanılmıştır.

Eski Hamam

1786 da Ramazanoğullarınca yaptırılmış eski hamam için birde efsane söylenmektedir. Yılanlar Sultanı Şah Meran'ın başı bu hamam'ın halvet odasın da kesilmiş ve kanlar duvara sıçramış, bu gün duvarda görülen kırmızı lekelerin buna işaret ettiği söylenmektedir.

Tarsus Müzesi

1557 de inşa edilmiş olan Kubat Paşa Medresesi uzun süre harab bir durumda iken essaslı onarılmış ve 1970 de müze haline getirilmiştir.

Makam' ı Şerif Camii

Şehir merkezinde bulunan camii 1650 de inşaa edilmiştir.

Melik Tahir Camii (Küçük Minare)

Eskiden kalma içinde iyi durumda kalabilen bu yapıda 1873 te inşaa edilmiştir. Bunların dışında inşaa tarihleri bilinmeyen Yeni Hal Camii, Bilal-i Habeşi mescidi. Demirkapı (Güzeyloğlu) camii, iskiliç Kemal Paşa camii gibi eski dini yapılar hala kullanılmaktadır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

tarsus

tarsus
Tarsuslu ne arasa, Tarsusta ne varsa